Misschien heeft u al een idee wat de Stadsraad Zevenbergen is en wat zij doet, maar wie vormen de Stadsraad Zevenbergen? Wij stellen ons graag voor. U kunt echter ook deel uitmaken van de Stadsraad. Wanneer u belangstelling heeft, stuur dan een berichtje naar de secretaris via e-mail, per post of via Facebook. Wie weet zien wij u bij onze volgende vergadering.

Naast de bestuursleden kent de Stadsraad ook het netwerk van wijkcontactpersonen, de zogenoemde wijkantennes. In alle wijken van Zevenbergen hopen wij op termijn mensen bereid te vinden de ogen en oren te willen zijn voor de Stadsraad. Zij kunnen voor belangrijke inbreng zorgen en dan kan de Stadsraad zich daar over buigen. Ook hier kunt u zich voor aanmelden, bij voorkeur via e-mail.

Bestuur van de Stadsraad

Naam

Functie

Marlene Godschalk

Voorzitter

Peter Numan

Secretaris

Jacqueline van Herk

Penningmeester

Rinus van Eck

Bestuurslid

Tom Schneijderberg

Bestuurslid

Paula Pijpers

Bestuurslid

Jan van Walsum Bestuurslid
Rob de Wit Bestuurslid

 

Wijkantennes

Naam

Wijkantenne in

Nienke Bons

Bosselaar Zuid

John Ettema

Krooswijk

Danielle Hollants Bosselaar Zuid


Geschiedenis

Op 9 november 2004 werd de Dorpsraad Zevenbergen, door communicatie problemen met de gemeente Moerdijk, opgeheven. Na een rustperiode van een paar jaar namen Rinus van Eck en John Ettema het initiatief om de Dorpsraad nieuw leven in te blazen.
Op 6 augustus 2007, werd na een inwerkperiode met nieuwe kandidaten, de oude Dorpsraad nieuw leven ingeblazen en notarieel vastgelegd. Nu onder de naam Stichting Stadsraad Zevenbergen.
De voornaamste agendapunten zijn: het Gebiedsplan Zevenbergen, zoals het Haventracé, de verkeersveiligheid en de verfraaiing van de openbare ruimten. Maar ook de speeltoestellen bij scholen, de achterstand in de woningbouw zijn regelmatig onderwerp van gesprek en het gehandicaptenplatform. Het is de bedoeling via een halfjaarlijks overleg het contact met de inwoners extra te bevorderen.