De stadsraad streeft ernaar het niveau van het woon- en leefgenot in Zevenbergen te handhaven of daar waar nodig te verbeteren. Bij woon- en leefgenot kun je denken aan thema's als: veiligheid, stadsverfraaiing, verkeer en voorzieningen. Bij voorzieningen denk dan aan onderwerpen als: de voorzieningen voor ouderen en jeugd, medische, onderwijs en sport, clubs en verenigingen, openbaar vervoer en winkels. Al met al een heel pallet aan onderwerpen die aan de stadsraad voorgelegd kunnen worden.

Voor het jaar 2016 is zoals ieder ander jaar een jaaroverzicht opgesteld, waarin de zaken staan vermeld waar de Stadsraad Zevenbergen zich bezig heeft gehouden.

Stadsraad Zevenbergen Jaaroverzicht 2016

Speerpunten (Verouderd en wordt geactualiseerd.)

 

Thema Activiteit
Stadsverfraaiing        

Volgen van de ontwikkelingen rond Centrumontwikkeling Zevenbergen                                                                                 

Verfraaiing van het haventracé met hanging baskets

Verkeer  
Voorzieningen

Instandhouden van het openlucht zwembad de Bosselaar

Volgen van ontwikkelingen woningbouw in de Stationsstraat, de Watertoren en Bosselaar Zuid;

Volgen van ontwikkelingen rond behoud van toegang voor de jeugd tot speeltuin op schoolpleinen;

Kinderspeelplekken;

Toegankelijkheid gehandicapten

Netwerk van wijkcontactpersonen Opzetten van een netwerk van wijkcontactpersonen
Zwembad de Bosselaar

Informatie over het zwembad (klik hier)

Aanmeldingsformulier (klik hier)

Flyer zwembad (klik hier)

Overig

Havenstrategie 2030 (verslag klik hier)