Waar zijn we mee bezigDe Stadsraad streeft ernaar het niveau van het woon- en leefgenot in Zevenbergen te handhaven of daar waar nodig te verbeteren. Bij woon- en leefgenot kun je denken aan thema's als: veiligheid en stadsverfraaing.  Bij voorzieningen kunnen je denken aan onderwerpen als:  voorzieningen voor ouderen en jeugd, medische, onderwijs en sport, clubs en verenigingen, openbaar vervoer en winkels. Een heel pallet aan onderwerpen! Verder is de Stadsraad gestart met een gehandicapten platform; zo worden deze ook vertegenwoordigd.  Hiervoor zoeken wij  mensen die kort bij de gehandicapten staan zodat ze beter vertegenwoordigd zijn.

 

Thema Activiteit
Stadsverfraaiing        

Volgen van de ontwikkelingen rond Centrumontwikkeling Zevenbergen                                                                                 

Verfraaiing van het haventracé met bloembakken

Verkeer 

 

Verkeer m.n. voor de gehandicapten
Voorzieningen

invalide toilet centrum

bewaakte fietsenstalling

Toegankelijkheid gehandicaptenop alle gebieden

Netwerk van wijkcontactpersonen

 

wijkcontactpersonen ondersteunen in samwenwerking met o.a. politie
Straatnamen

Niet overal staan straatnaamborden wij gaan kijken en verfraaien

Gehandicapten Platform

Op alle gebieden bekijken hoe wij hierin verbetering kunnen brengen  Zie hieronder ingezonden stuk

 

 

Moerdijkse Bode

Er op uitgaan met de rolstoel is vaak een hele uitdaging. 

Hindernissen op straat voor gehandicapten

Door: Monique Jansen   zaterdag 19 januari 09:00 - 2019 

 

ZEVENBERGEN - De Stadsraad van Zevenbergen maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de stad voor mensen die niet mobiel zijn. Zo zouden niet alle winkels en restaurants geschikt zijn voor de ontvangst van mensen die in een rolstoel zitten of zich verplaatsen met een rollator.

 

"Het is heel lastig, zo niet onmogelijk, om met een rolstoel of een rollator een trap op te gaan", geeft de Stadsraad aan. Daarnaast bevinden zich ook in de openbare ruimte de nodige hindernissen. Straatmeubilair, reclameborden voor de winkel en graaibakken kunnen een groot probleem vormen voor mensen met een beperking die willen passeren. Ook bewoners en bezoekers aan Zevenbergen werpen soms nietsvermoedend hindernissen op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een fiets dwars op de stoep wordt gezet voor een winkel.

Toiletbezoek

Daarnaast kunnen gehandicapte bezoekers niet altijd genieten van de evenementen in Zevenbergen. "Probeer maar eens tijdens de wielerronde of andere activiteiten van de gemeente, als gehandicapte, een toilet te bereiken. Je moet dan gewoon naar huis", geeft de Stadsraad aan. Pas geleden heeft het bewonersplatform een verzoek ingediend bij de gemeente om een openbaar toilet te laten maken. Dit voorstel haalde het niet in de gemeenteraad van Moerdijk. De Stadsraad stelt nu opnieuw voor een dergelijke wc te realiseren. Dat zou prima tegelijkertijd kunnen met de werkzaamheden voor de aanleg van de haven in Zevenbergen.

Bewaakte fietsenstalling

Dit toilet zou bijvoorbeeld kunnen worden geplaatst in een nieuwe bewaakte fietsenstalling. Die zou speciaal moeten worden gerealiseerd voor mensen die niet zonder elektrische fiets van huis kunnen. De Stadsraad denkt dat op deze manier ook het aantal diefstallen van e-bikes fors kan worden teruggeschroefd. Daarnaast ziet het bewonersplatform graag dat de bestrating op stoepen en fietspaden wordt aangepast: "Probeer maar eens een rolstoel te duwen over een trottoir dat scheef ligt of met een scootmobiel over een scheef liggend fietspad te rijden."

Parkeerkaart

De Stadsraad vraagt tenslotte aandacht voor het misbruik van parkeerplaatsen door niet-validen. Het zou voorkomen dat personen die hier geen recht op hebben zo'n kaart lenen en hun auto op de gehandicaptenparkeerplaats zetten: "Je komt hier pas achter hoe ergerlijk dit soort situaties zijn, als je zelf er mee wordt geconfronteerd."

De Stadsraad van Zevenbergen wil deze problematiek extra onder de aandacht brengen en mogelijke oplossingen aandragen bij de gemeenten en overige organisaties. Door met diverse instanties te praten kan samen worden nagedacht. Wie ideeën bij de Stadsraad wil aandragen, kan dit doen door te mailen naar stadsraadzevenbergen.2@gmail.com.

Na de plaatsing van dit stuk in de Moerdijkse Bode hebben wij inmddels diverese reacties gehad. Dat geeft aan dat wij op de goede weg zijn door deze problematie aan de orde te stellen.