Aktiviteiten

 

De Stadsraad streeft ernaar het niveau van het woon- en leefgenot in Zevenbergen te handhaven of daar waar nodig te verbeteren. Bij woon- en leefgenot kun je denken aan thema's als: veiligheid en stadsverfraaing.  Bij voorzieningen kunnen je denken aan onderwerpen als:  voorzieningen voor ouderen en jeugd, medische, onderwijs en sport, clubs en verenigingen, openbaar vervoer en winkels. Een heel pallet aan onderwerpen! Verder is de Stadsraad gestart met een gehandicapten platform; zo worden deze ook vertegenwoordigd.  Hiervoor zoeken wij  mensen die kort bij de gehandicapten staan zodat ze beter vertegenwoordigd zijn.

 

 

Thema Activiteit
Stadsverfraaiing        

Volgen van de ontwikkelingen rond Centrumontwikkeling Zevenbergen                                                                                 

Verfraaiing van het haventracé met bloembakken

Verkeer 

 

Verkeer m.n. voor de gehandicapten
Voorzieningen

invalide toilet centrum

Toegankelijkheid gehandicaptenop alle gebieden

Netwerk van wijkcontactpersonen

 

met 12 wijkcontactpersonen in Zevenbergen blijven bekijken wat er verbeterd kan worden. Dit ook in samenwerking met Politie.
Straatnamen

Niet overal staan straatnaamborden wij gaan kijken en verfraaien

Gehandicapten Platform

Zie ook onderstaande aktie van de Gemeente

 

 

De gemeente Moerdijk wil net zoals in het VN verdrag (onbeperkt meedoen) is overeengekomen dat elke inwoner gewoon meedoet in de samenleving. Dat houdt in dat elke inwoner moet kunnen werken, naar school moet kunnen en kan sporten. Denk ook aan andere vanzelfsprekende activiteiten die mogelijk moeten zijn, zoals shoppen, internetten, naar een concert gaan of naar een restaurant.

Om elke inwoner mee te kunnen laten doen zoekt de gemeente actief de samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ervaringsdeskundigen om elke inwoner mee te kunnen laten doen. Voor elkaar, met elkaar.

febr. 2019