Nieuws

 

Moerdijkse Bode

Er op uitgaan met de rolstoel is vaak een hele uitdaging. 

Hindernissen op straat voor gehandicapten

Door: Monique Jansen   zaterdag 19 januari 09:00 - 2019 

 

ZEVENBERGEN - De Stadsraad van Zevenbergen maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de stad voor mensen die niet mobiel zijn. Zo zouden niet alle winkels en restaurants geschikt zijn voor de ontvangst van mensen die in een rolstoel zitten of zich verplaatsen met een rollator.

 

"Het is heel lastig, zo niet onmogelijk, om met een rolstoel of een rollator een trap op te gaan", geeft de Stadsraad aan. Daarnaast bevinden zich ook in de openbare ruimte de nodige hindernissen. Straatmeubilair, reclameborden voor de winkel en graaibakken kunnen een groot probleem vormen voor mensen met een beperking die willen passeren. Ook bewoners en bezoekers aan Zevenbergen werpen soms nietsvermoedend hindernissen op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een fiets dwars op de stoep wordt gezet voor een winkel.

Toiletbezoek

Daarnaast kunnen gehandicapte bezoekers niet altijd genieten van de evenementen in Zevenbergen. "Probeer maar eens tijdens de wielerronde of andere activiteiten van de gemeente, als gehandicapte, een toilet te bereiken. Je moet dan gewoon naar huis", geeft de Stadsraad aan. Pas geleden heeft het bewonersplatform een verzoek ingediend bij de gemeente om een openbaar toilet te laten maken. Dit voorstel haalde het niet in de gemeenteraad van Moerdijk. De Stadsraad stelt nu opnieuw voor een dergelijke wc te realiseren. Dat zou prima tegelijkertijd kunnen met de werkzaamheden voor de aanleg van de haven in Zevenbergen.

Bewaakte fietsenstalling

Dit toilet zou bijvoorbeeld kunnen worden geplaatst in een nieuwe bewaakte fietsenstalling. Die zou speciaal moeten worden gerealiseerd voor mensen die niet zonder elektrische fiets van huis kunnen. De Stadsraad denkt dat op deze manier ook het aantal diefstallen van e-bikes fors kan worden teruggeschroefd. Daarnaast ziet het bewonersplatform graag dat de bestrating op stoepen en fietspaden wordt aangepast: "Probeer maar eens een rolstoel te duwen over een trottoir dat scheef ligt of met een scootmobiel over een scheef liggend fietspad te rijden."

Parkeerkaart

De Stadsraad vraagt tenslotte aandacht voor het misbruik van parkeerplaatsen door niet-validen. Het zou voorkomen dat personen die hier geen recht op hebben zo'n kaart lenen en hun auto op de gehandicaptenparkeerplaats zetten: "Je komt hier pas achter hoe ergerlijk dit soort situaties zijn, als je zelf er mee wordt geconfronteerd."

De Stadsraad van Zevenbergen wil deze problematiek extra onder de aandacht brengen en mogelijke oplossingen aandragen bij de gemeenten en overige organisaties. Door met diverse instanties te praten kan samen worden nagedacht. Wie ideeën bij de Stadsraad wil aandragen, kan dit doen door te mailen naar stadsraadzevenbergen.2@gmail.com.

Na de plaatsing van dit stuk in de Moerdijkse Bode hebben wij inmddels diverese reacties gehad. Dat geeft aan dat wij op de goede weg zijn door deze problematie aan de orde te stellen.

 

BLOEMBAKKEN AAN DE HAVEN


Stichting Stadsraad Zevenbergen – Bloembakken Haven

Zoals u misschien weet, of niet weet, zorgt de Stadsraad Zevenbergen al vele jaren voor het opfleuren van de Noord- en Zuidhaven door  bloembakken aan de lantarenpalen te plaatsen.

Dit wordt gedaan in samenwerking met WVS.

De Stadsraad zorgt dat de bloembakken worden voorzien van planten.

De WVS zorgt ervoor dat ze worden opgehangen en geeft ze water.

De bakken hebben een waterreservoir van 4 liter, waardoor er niet ieder week water hoeft te worden bijgevuld.

Aan het einde van de zomer haalt WVS ook de bakken weer weg en maakt deze schoon en zorgt voor opslag tot het nieuwe voorjaar.

Wij, als Stadsraad Zevenbergen, zijn ook heel blij met de goede samenwerking met de WVS.

In het begin waren het enkele bakken die opgehangen werden, omdat er niet genoeg geld was.

In de loop der jaren zijn er steeds meer bakken bij gekocht tot nu uiteindelijk de gehele Noord- en Zuidhaven volhangen.

Dit jaar, en misschien ook in 2020, kunnen de bakken niet worden  opgehangen vanwege de aanleg van de haven.

Mogelijk dat we, o.a. in overleg met de aannemer, op een andere manier voor bloembakken zorgen om het centrum toch wat op te fleuren en om te voorkomen dat het een saaie bouwput wordt.

Ook wordt er nagedacht of er in de toekomst bakken aan de nieuwe bruggen over de haven gehangen kunnen worden.

Hierover gaan wij in gesprek met de gemeenten en de aannemer.

Bode maart 2019