Gehandicapten in Moerdijk hebben een spreekbuis nodig
https://www.bndestem.nl/moerdijk/gehandicapten-in-moerdijk-hebben-een-spreekbuis-nodig~a21db41c/

ZEVENBERGEN - Mensen met een handicap hebben in Zevenbergen geen spreekbuis meer. Vroeger was er het Gehandicaptenplatform maar dat bestaat al een aantal jaren niet meer. Peter Numan van de Stadsraad Zevenbergen wil mensen met een beperking toch weer een stem geven.

Ria Neelen-Rijsdijk uit Fijnaart, jarenlang woordvoerder van het Gehandicaptenplatform De Kernen, is blij met het initiatief in Zevenbergen, maar hoopt dat mensen met een handicap uit de hele gemeente Moerdijk er iets aan hebben.

WMO-raad

Zij stond in 1990 aan de wieg van het Gehandicaptenplatform Fijnaart en Heijningen. Na de gemeentelijke herindeling werd de hele gemeente werkgebied en kreeg het platform de naam De Kernen. Later ging het orgaan op in de WMO-raad.

"Bij de trein-affaire werd ons duidelijk dat er niks meer is voor de gehandicapten", zegt Peter Numan van de Stadsraad Zevenbergen. Met die affaire doelt hij op het probleem dat mensen met een beperking hadden bij het in- of uitstappen van de trein op het station in Zevenbergen. Na een flinke lobby vanuit Zevenbergen zette de NS weer treinen in waar de gehandicaptenbrug op het perron wel op aansluit.

Stadstafel

In de Stadsraad zitten volgens Numan twee mantelzorgers die niet weten waar ze met hun vragen en problemen naartoe kunnen. "We zijn nu aan het aftasten hoe we het weer op kunnen gaan zetten", zegt Numan. 

Het idee ontstond in de Stadsraad Zevenbergen. Maar omdat nu naast de Stadsraad ook de Stadstafel Zevenbergen wordt opgetuigd, is nog niet helder welke van de twee organen de draad oppakt. Peter Numan zit zowel in de Stadsraad als in de Stadstafel.

Toegankelijkheid

Numan zou met een nieuwe werkgroep bijvoorbeeld graag jaarlijks een rondgang door de gemeente maken om te testen hoe toegankelijk gebouwen en de openbare ruimte zijn voor mensen met een handicap. Eerder zette de Stadsraad zit in voor een betere oversteek voor senioren aan de achterzijde van Albert Heijn in de Doelstraat, zodat de ouderen niet meer 'door de bosjes' hoefden.

Ook zou het nieuwe platform voor gehandicapten zich met het nieuwe centrum van Zevenbergen kunnen gaan bemoeien. "We willen openbare toiletten voor mensen met een beperking. Geen urinoirs, maar zelfreinigende toiletten."


Zevenbergen baalt van permanente verhuur van De Kristal
http://www.bndestem.nl/moerdijk/zevenbergen-baalt-van-permanente-verhuur-van-de-kristal~affad8a2/

ZEVENBERGEN - Het ontbreekt Zevenbergen aan een goed gemeenschapshuis. En nu is ook nog de grote zaal van De Kristal permanent verhuurd.

Stichting Stadsraad Zevenbergen is verbaasd en ontstemd over de verhuur van de grote zaal in multifunctioneel centrum De Kristal aan Karate Moerdijk.

De sportvereniging gaat de zaal permanent gebruiken. Daarmee gaat volgens Peter Numan van de stadsraad de enige niet commerciële ruimte in Zevenbergen verloren voor 'bijeenkomsten van algemeen belang'. ,,De kleinere zalen in De Kristal zijn geen reëel alternatief.''

De stadsraad uit het ongenoegen in een brief aan wethouder Eef Schoneveld en de raadscommissie Sociale Infrastructuur. ,,Het doel van de gemeente is om in alle kernen een gemeenschapshuis te hebben. Fijnaart heeft De Parel, Klundert De Niervaert, maar in Zevenbergen zijn wij als leefbaarheidsgroepering voor bijeenkomst nu aangewezen op commerciële ruimten.''

Bemiddeling

De gemeente verhuurt De Kristal aan Sportfondsen. Karate Moerdijk maakt al lange gebruik van de grote zaal, maar moet alle spullen na gebruik steeds opruimen. Door de nieuwe huurovereenkomst tussen Sportfondsen en sportclub hoeft dat niet meer. De gemeente Moerdijk heeft hier een bemiddelende rol in gespeeld. ,,Wij zijn ons ervan bewust dat de gemeente de laatste jaren niet of nauwelijks gebruik heeft gemaakt van De Kristal'', schrijft de stadsraad. ,,Maar dat mag geen argument zijn om deze gelegenheid aan de beschikbaarheid te onttrekken.''

Ontmoetingsplek

Numan noemt de bemiddelende rol van de gemeente ook opvallend, omdat in het Gebiedsplan Zevenbergen dat deze week is gepresenteerd het ontbreken van een goed gemeenschapshuis als een gemis wordt gezien. In het plan staan allerlei wensen voor de toekomst opgenomen, het is opgesteld met hulp van onder meer inwoners. Bewoners hebben aangegeven dat er in Zevenbergen 'duidelijk gemeenschapszin bestaat', maar dat het ontbreekt aan 'een duidelijke ontmoetingsplek'. De Kristal is ook te weinig bekend. 'De ambitie is om een geschikt gemeenschapshuis te vinden', meldt het Gebiedsplan.

Wethouder Schoneveld zegt dat er voor grotere bewonersbijeenkomsten in Zevenbergen wel degelijk alternatieven zijn. Hij noemt de Moerdijkzaal in het gemeentehuis en De Borgh.


Rolstoeler krijgt in juni assistentie op NS-station Zevenbergen
http://www.bndestem.nl/moerdijk/rolstoeler-krijgt-in-juni-assistentie-op-ns-station-zevenbergen~a11462a6/

ZEVENBERGEN - Rolstoelers kunnen vanaf juni op het NS-station in Zevenbergen assistentie aanvragen om in en uit de trein te komen. Mogelijk rijden vanaf dit najaar weer sprinters met een lage vloer op het traject tussen Roosendaal en Dordrecht.

Dat antwoordt staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) op vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Door de invoering medio december van de nieuwe NS-dienstregeling is de toegankelijkheid voor mindervaliden op de stations in Zevenbergen, Lage Zwaluwe en Oudenbosch aanmerkelijk verslechterd.

Er rijden geen sprinters meer met een lage vloer. ProRail verhoogde enkele jaren geleden nog de perrons in Zevenbergen om ze goed op deze treinen te laten aansluiten. De oudere treinen die nu rijden hebben een hogere vloer, waardoor het voor rolstoelers onmogelijk is zelfstandig te reizen. Ook kunnen mindervaliden geen assistentie aanvragen, iets dat bijvoorbeeld wel mogelijk is op de stations in Roosendaal en Etten-Leur.

De verminderde toegankelijkheid leidde tot een reeks vragen, onder meer vanuit de Stadsraad Zevenbergen, Moerdijkse gemeenteraad, Provinciale Staten en dus ook de Tweede Kamer. De Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers is blij met de toezegging van Dijksma dat de toegankelijkheid zal worden verbeterd.