Maandelijks komt de raad bijeen. Hieronder tref je de vergaderdata. Wil je punten onder de aandacht van de raad brengen die de leefbaarheid, de voorzieningen of de veiligheid van de woonomgeving betreffen, meld deze dan aan bij de raad. De raad is te bereiken via e-mail: secretariaatsr7bergen@hetnet.nl , of schriftelijk: Postbus 60, 4760 AB Zevenbergen.

Een vergadering van de Stadsraad bijwonen, kan altijd. Immers de vergaderingen zijn openbaar. Graag aanmelden via de e-mail of per post. Te bespreken onderwerpen a.u.b. vermelden bij aanmelding.

De vergaderingen worden gehouden in het pand van de Zeven Schakels, Kasteelweg 4 te Zevenbergen. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

Alvast bedankt en graag tot ziens.

De resterende vergaderingen van 2018 zullen plaatsvinden op: (Schema onder voorbehoud)

19 maart
23 april (vergadering met wijkcontactpersonen)
28 mei
20 augustus
24 september
22 oktober
19 november
17 december