Agenda

 

Maandelijks komt de Stadsraad bijeen. Hieronder staan de vergaderdata van het eerste haljaar 2019. Zijn er punten van aandacht beteffende  leefbaarheid,  voorzieningen of de veiligheid van de woonomgeving, meld deze dan aan bij de raad.  Zeker ook punten voor het gehandicapten platform zijn zeer welkom. De raad is te bereiken via e-mail: http://stadsraadzevenbergen.2@gmail.com

De vergaderingen van de Stadsraad zijn openbaar. Iedere inwoner is welkom. Graag aanmelden via de e-mail. Te bespreken onderwerpen a.u.b. vermelden bij aanmelding.

De vergaderingen worden gehouden in de lokatie van de Senioren Raad, Kasteelweg 4 te Zevenbergen. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Alvast bedankt en graag tot ziens.

De vergaderingen  2019

21 jan. - 18 febr - 18 maart - 15 april - 20 mei - 24 juni - 26 aug. - 23 sept. - 21 ok. - 18 nov. - 16 dec.