Maandelijks komt de raad bijeen. Hieronder tref je de vergaderdata. Wil je punten onder de aandacht van de raad brengen die de leefbaarheid, de voorzieningen of de veiligheid van de woonomgeving betreffen, meld deze dan aan bij de raad. De raad is te bereiken via e-mail: secretariaatsr7bergen@hetnet.nl , of schriftelijk: Postbus 60, 4760 AB Zevenbergen.

Een vergadering van de Stadsraad bijwonen, kan altijd. Immers de vergaderingen zijn openbaar. Graag aanmelden via de e-mail of per post. Te bespreken onderwerpen a.u.b. vermelden bij aanmelding.

De vergaderingen worden gehouden in het pand van de Zeven Schakels, Kasteelweg 4 te Zevenbergen. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

Alvast bedankt en graag tot ziens.

De resterende vergaderingen van 2017 zullen plaatsvinden op: (Schema onder voorbehoud)

17 juli
21 augustus
18 september
16 oktober
13 november
11 december