(Beste bezoeker, momenteel wordt er aan deze site gewerkt.)

Beste stadsgenoten,

Deze website is bestemd voor alle inwoners van Zevenbergen. Het is een van de middelen van de stadsraad om met de bewoners van Zevenbergen in contact te komen. Ondermeer langs deze digitale weg willen wij communiceren over het woon- en leefgenot in de kern Zevenbergen, over de situaties die het woon- en leefgenot beperken en hoe deze te verbeteren. Natuurlijk zal de stadsraad altijd het algemeen belang in het oog houden. De Stadsraad laat zich in haar activiteiten leiden door de onderwerpen die door de inwoners van Zevenbergen worden ingebracht maar ook door het Gebiedsplan Zevenbergen. Het Gebiedsplan zal het stadsplan binnenkort gaan vervangen en is als het ware de agenda voor de toekomst van de kern Zevenbergen, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. En ook in het nieuwe gebiedsplan blijft het centrale motto:

 "Werken aan leefbaarheid doe je samen".

Zonder de inzet van de inwoners van Zevenbergen kan de opdracht nauwelijks slagen. Samen dus. Schroom niet om je punten te melden aan de Stadsraad. Gebruik hiervoor de contactknop op deze site of schrijf naar ons postadres.

De stadsraad zet ook dit jaar weer de bloementjes buiten. Vanaf eind mei hangen er weer bloemen aan een groot aantal palen van de Noord- en Zuidhaven.

In het stuk in het Modern Zevenbergen van 19 juli 2016 wordt aan u gevraagd om reacties in te sturen met betrekking tot de knelpunten op fietsroutes en -paden. Uw reactie kunt u sturen naar info@stadsraadzevenbergen onder vermelding van 'Knelpunten fietsroutes'.

De Wijkscan 2016 staat online en u kunt deze nog steeds invullen. De Wijkscan is hier te downloaden. De toelichting van de wijkscan is te lezen op de eerste pagina. U kunt de wijkscan indienen door het document te downloaden, het in te vullen, het ingevulde document op te slaan op uw computer en het vervolgens op te sturen naar info@stadsraadzevenbergen.nl.

Wij zien graag reacties tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Marlene Godschalk,

Voorzitter stadsraad Zevenbergen

Laat iets van je horen, tenslotte

 

De Stadsraad is een ANBI instelling. Klik hieronder op het logo van ANBI voor nadere informatie