Welkom op de website van de Stadsraad Zevenbergen

Beste stadsgenoten,

Deze website is bestemd voor alle inwoners van Zevenbergen. Het is een van de middelen van de Stadsraad om met de bewoners in contact te komen. Ondermeer langs deze digitale weg willen wij communiceren over het woon- en leefgenot in de kern Zevenbergen, over de situaties die het woon- en leefgenot beperken en hoe deze te verbeteren. Natuurlijk zal de Stadsraad altijd het algemeen belang in het oog houden. De Stadsraad laat zich in haar activiteiten leiden door de onderwerpen die door de inwoners van Zevenbergen worden ingebracht waarbij leefbaarheid centraal staat.

Zonder de inzet van de inwoners van Zevenbergen kan deze opdracht nauwelijks slagen. Samen dus!

Met vriendelijke groet,

Marlene Godschalk,

Voorzitter Stadsraad Zevenbergen